Certyfikaty i deklaracje

 Nazwa wyrobuWymiaryCertyfiakty i deklarcaje
1PUSTAK U-220188x250x220
2PUSTAK U-238188x250x238
3PUSTAK MAX-220188x288x220
4KRATÓWKA K-1250x120x65
5KRATÓWKA K-2250x120x140
6KRATÓWKA K-3250x120x220
7KRATÓWKA K-3/238250x120x238
8CEGŁA DZ-220288x80x220
9CEGŁA DZ-238288x80x238
10PUSTAK PD-1250x65x220
11PUSTAK WENTYLACYJNY P188x188x240
12PUSTAK WENTYLACYJNY PO188x188x240
13PUSTAK LPW-25380x250x238

14PUSTAK LPW-18,8380x188x238
15PUSTAK LPW-11,5380x115x238
16PUSTAK LPW 25 AKU380x250x238
17PUSTAK AKUSTYCZNY PCM188x250x220
Lp NAZWA WYROBU

WYMIARY

CERTYFIKATY I DEKLARACJE

1 PUSTAK U-220 188x250x220             

U-220 kl 15       U-220 kl 20
2 PUSTAK U-238 188x250x238  

U-238 kl 15
3 PUSTAK MAX-220 188x288x220  

MAX-220 kl 15
4 KRATÓWKA K-1 250x120x65  

K-1 kl 15
5 KRATÓWKA K-2 250x120x140  

K-2 kl 15
6 KRATÓWKA K-3 250x120x220  

K-3 kl 15
7 KRATÓWKA K-3/238 250x120x238  

K-3 238 kl 15
8 CEGŁA DZ-220 288x80x220  

DZ-220_80
9 CEGŁA DZ-238 288x80x238
10 PUSTAK PD-1 250x65x220  

PD-1
11 PUSTAK WENTYLACYJNY P 188x188x240  

Pustak wetylac. P
12 PUSTAK WENTYLACYJNY PO 188x188x240  

Pustak wentylac. PO
13 PUSTAK LPW-25 380x250x238                

LPW-25 kl05      LPW-25 kl15
14 PUSTAK LPW-18,8 380x188x238  

LPW-18.8 kl 15
15 PUSTAK LPW-11,5 380x115x238  

LPW-11.5 kl 15
16 PUSTAK LPW 25 AKU 380x250x238  

LPW-25 kl15 AKU
17 PUSTAK AKUSTYCZNY PCM 188x250x220  

PCM AKU kl 20