O Firmie

Ceramika budowlana obok drewna i kamienia naturalnego jest najstarszym, najtrwalszym, sprawdzonym i najbardziej popularnym materiałem budowlanym. Mury wykonane z pustaków ceramicznych mają dobrą przepuszczalność pary wodnej, wysoką izolacyjność akustyczną i termiczną oraz doskonałą zdolność akumulacji ciepła, a także posiadają wysoką klasę odporności ogniowej. Ściany i stropy ceramiczne nie emitują żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia i zapewniają zdrowy mikroklimat wnętrz.

Ceramika Budowlana Lewkowo Spółka z o.o. to zakład produkujący cegły i pustaki – ścienne ceramiczne materiały budowlane od ponad 50 lat. Produkty CB Lewkowo wytwarzane są wg nowoczesnej technologii na bazie gliny – rodzimego surowca naturalnego pozyskiwanego z własnej kopalni.

Pierwszym etapem funkcjonowania firmy to powstanie w roku 1968 Zakładu Nr 1, produkującego przede wszystkim ceramiczne rurki drenarskie, cegłę dziurawkę. Drugi etap to rok 1973 i powstanie Zakładu Nr 2, o łącznej zdolności produkcyjnej ok. 70 mln. j.c. rocznie, gdzie został w znacznym stopniu poszerzony asortyment produkowanych wyrobów.

Początkowo firma funkcjonowała w strukturze wielozakładowego przedsiębiorstwa, jednakże w roku 1990 stała się samodzielną jednostką. W roku 2003 CB Lewkowo przekształciło się w spółkę prawa handlowego.

Wysoko wydajne i nowoczesne linie technologiczne oraz wykwalifikowana i doświadczona kadra zapewniają najwyższą jakość produkowanych wyrobów, a także profesjonalną obsługę klientów.

Wyroby ceramiczne firmowane znakiem CB Lewkowo to wyroby odpowiadające normom europejskim, posiadające powszechnie uznawane certyfikaty jakości umożliwiające swobodę architektonicznego kształtowania obiektów budowlanych i łatwość ich dostosowywania do założonych funkcji. Obiekty powstające z Lewkowskich cegieł i pustaków to budowle ekologiczne, trwałe, co powiązaniu z architekturą pasywną, przy zastosowaniu której radykalnie zmniejsza się zużycie energii, tworzą środowisko przyszłości. Cegła to również znakomite tworzywo wykorzystywane przez projektantów w kreowaniu form architektonicznych. Wszystko to pozwala aby z rozwiązań CB Lewkowo mogli korzystać odbiorcy zarówno indywidualni jak i instytucjonalni.

Ceramika Budowlana Lewkowo jest największym i najlepszym zakładem produkującym cegły i pustaki ceramiczne w północno-wschodnim regionie Polski.