Pustak ceramiczny dz-220

DZ-220

288 x 80 x 220

Grubość ściany
Zużycie
Masa
Ilość szt. na palecie
Wytrzymałość znormalizowana
Współczynnik przewodczenia ciepła
Opór cieplny
Współczynnik przenikania ciepła
Współczynnik izolacyjności akustycznej

8

15

ok. 5 kg

240

15