K-1 pustak ceramiczny

K-1

250x120x65

Grubość ściany
Zużycie
Masa
Ilość szt. na palecie
Wytrzymałość znormalizowana
Współczynnik przewodczenia ciepła
Opór cieplny
Współczynnik przenikania ciepła
Współczynnik izolacyjności akustycznej

12

48

ok. 2,1 kg

600

15

0,3

0,4

1,75