k-3 pustak ceramiczny

K-3 238

250x120x238

Grubość ściany
Zużycie
Masa
Ilość szt. na palecie
Wytrzymałość znormalizowana
Współczynnik przewodczenia ciepła
Opór cieplny
Współczynnik przenikania ciepła
Współczynnik izolacyjności akustycznej

12

16

ok. 6,2 kg

160

15

0,28

0,43

1,67