k-3 pustak ceramiczny

K-3

250x120x220

Grubość ściany
Zużycie
Masa
Ilość szt. na palecie
Wytrzymałość znormalizowana
Współczynnik przewodczenia ciepła
Opór cieplny
Współczynnik przenikania ciepła
Współczynnik izolacyjności akustycznej

12

17

ok. 5,7 kg

160

15

0,3

0,4

1,75