LPW25-AKU-pustak-ceramiczny

LPW-25-AKU

380x250x238

Grubość ściany
Zużycie
Masa
Ilość szt. na palecie
Wytrzymałość znormalizowana
Współczynnik przewodczenia ciepła
Opór cieplny
Współczynnik przenikania ciepła
Współczynnik izolacyjności akustycznej

25

10,5

ok. 21 kg

60

15

0,33

0,76

0,98(2)

54