max-220 Pustak ceramiczny

Max-220

188 x 288 x 220

Grubość ściany
Zużycie
Masa
Ilość szt. na palecie
Wytrzymałość znormalizowana
Współczynnik przewodczenia ciepła
Opór cieplny
Współczynnik przenikania ciepła
Współczynnik izolacyjności akustycznej

28,8

18,8

22

15

ok. 10,4 kg

100

15

0,21

0,36

1,37

0,52

0,65

1,45