PCM_acu--pustak-ceramiczny

PCM-AKU

180x250x220

Grubość ściany
Zużycie
Masa
Ilość szt. na palecie
Wytrzymałość znormalizowana
Współczynnik przewodczenia ciepła
Opór cieplny
Współczynnik przenikania ciepła
Współczynnik izolacyjności akustycznej

25

22

ok. 12,1 kg

96

20

0,22

1,14

0,71(2)

53