PD-1 pustak ceramiczny

PD-1

250x65x220

Grubość ściany
Zużycie
Masa
Ilość szt. na palecie
Wytrzymałość znormalizowana
Współczynnik przewodczenia ciepła
Opór cieplny
Współczynnik przenikania ciepła
Współczynnik izolacyjności akustycznej

6,5

17

ok. 3,0kg

320

5

0,47

0,14

3,22