P-PO-n-pustak-ceramiczny

PO

Ø 150

188 x 188 x 240

Grubość ściany
Zużycie
Masa
Ilość szt. na palecie
Wytrzymałość znormalizowana
Współczynnik przewodczenia ciepła
Opór cieplny
Współczynnik przenikania ciepła
Współczynnik izolacyjności akustycznej

4(3)

ok. 5,4 kg

140

6,5(4)

(3) – Zużycie sztuk na metr bieżący przewodu wentylacyjnego

(4) – wytrzymałość średnia na ściskanie