Pustaki

Tradycyjne

pustak-ceramiczny-lewkowo-u220

U-220

188 x 250 x 220

Grubość ściany
Zużycie
Masa
Ilość szt. na palecie
Wytrzymałość znormalizowana
Współczynnik przewodczenia ciepła
Opór cieplny
Współczynnik przenikania ciepła
Współczynnik izolacyjności akustycznej

25

18,8

22

17

ok. 8,0 kg

126/112

15; 20

0,21

0,36

1,19

0,52

0,73

1,45

52